Personálne služby

Správa a vymáhanie pohľadávok Iné služby
Úvod  |  O nás   |   Kontakty   |   Pre zamestnancov   |   Pre zamestnávateľov   |   Novinky
 

Užitočné informácie pre uchádzačov o zamestnanie

 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ):

 

1. Koľko hodín môžem ako brigádnik odpracovať za rok?

Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín. V prípade dohody o vykonanej práci je pracovný čas ohraničený ročnou kvótou, ktorá predstavuje 350 odpracovaných hodín (Zákonník práce, § 85 ods. 7, § 226 ods. 1).

 

2. Koľko hodín môžem odpracovať na plný úväzok?

Pri trvalom pracovnom pomere je určený pracovný čas zamestnanca s platnosťou od 1.9.2007, ktorý vrátane nadčasov v priemere nesmie prekročiť 48 hodín týždenne (Zákonník práce, § 85 ods. 9).

 

3. Od akého veku môžem ísť na brigádu, resp. nastúpiť do práce?

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. (Zákonník práce, § 11 ods. 2).

 

4. Ak som študent, bude z mojej mzdy odvedená čiastka na daň z príjmu? Mám na tieto peniaze nárok?

Študent ako zamestnanec má nárok na čiastku, ktorú zamestnávateľ odvedie z jeho mzdy.

 

5. Ak podnik odvedie daň z príjmu z mojej mzdy, ako túto čiastku dostanem naspäť keď som študent?

Po odvedení dane z príjmu môže študent požiadať o navrátenie tejto dane v daňovom priznaní za obdobie, v ktorom pracoval. Daňové priznanie musí podať na príslušnom daňovom úrade spolu s potvrdením o štúdiu v stanovených lehotách podania. V prípade, že všetky príjmy študenta presiahnu v roku 2008 sumu 95.616 Sk, musí odviesť daň z príjmu. (Zákon č. 595/2003 Z. z. § 11 ods. 1 písm. a).

 

6. Môžem ako študent dostať celú mzdu hneď a bez odvedenia dane?

Celú mzdu môže zamestnanec dostať po podpise vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Toto vyhlásenie poskytne zamestnávateľ, pričom zamestnanec môže takéto vyhlásenie podpísať len u jedného zamestnávateľa, aj keď v danom roku pracoval u viacerých zamestnávateľov.

 

7. Som študent, našiel som si prácu a na dohodu ma prijali ma do zamestnania. Čo musí moja dohoda obsahovať?

Dohodu musí študent dostať podpísanú v jednom exemplári. Ak zamestnávateľ poskytne aj vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, toto vyhlásenie si ponecháva zamestnávateľ. Dohoda o vykonaní práce musí obsahovať: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára, miesto výkonu práce (Zákonník práce, § 228 ods. 1).

 

Neviete si rady s napísaním životopisu či sprievodného / motivačného listu? Prinášame vám niekoľko informácií, ako si s týmto problémom poradiť.

Dokument k motivačnému listu nájdete na stiahnutie tu.

Dokument k životopisu nájdete na stiahnutie tu.

Dokument k žiadosti o prijatie do zamestnania na stiahnutie tu.

 

V súvislosti s prácou v zahraničí sa veľmi frekventovane používajú univerzálne životopisy (europassy) v jazyku príslušnej krajiny, kde chce uchádzač pracovať. Majú predpísanú formu podľa európskej normy. Dokumenty týchto životopisov v rôznych jazykoch, spolu s návodom na ich vypĺňanie v príslušnom jazyku, nájdete práve tu, na našich stránkach.

 

 TOPlist

 © 2016 easyjob s.r.o. , všetky práva vyhradené.